• Nowy Sącz, ul. Pijarska 4
 • kancelaria@lewiccy-kancelaria.pl
 • SEKRETARIAT: +48 501 965 612

Jesteśmy tu dla Ciebie!

WSPÓŁPRACA DOBRZE SIĘ UKŁADA

KANCELARIA ADWOKACKA, RADCA PRAWNY

Wieloletnia praktyka adwokacka i radcowska, kompetencja, dyskrecja i lojalność - to coś, co nas wyróżnia!
PRZECZYTAJ O NAS
Kancelaria adwokacka w Nowym Sączu - prawo karne, gospodarcze, wykonawcze i wykroczeniowe. Radca prawny i adwokat. Zapraszamy, Nowy Sącz, Pijarska 4.
WYSOKA SKUTECZNOŚĆ TO NASZA WSPÓLNA CECHA

KILKA SŁÓW O NAS

KANCELARIA ADWOKACKA i RADCA PRAWNY

Pokrzywdzonym, podejrzanym, oskarżonym, oskarżycielom prywatnym, oskarżycielom posiłkowym, powodom cywilnym oferujemy przede wszystkim najlepszą możliwą reprezentację i zastępstwo na każdym etapie, każdego postępowania karnego. W związku z tym:

 • doradzamy naszym klientom jeszcze przed wszczęciem postępowania przygotowawczego
 • prowadzimy aktywną obronę w postępowaniu przygotowawczym
 • reprezentujemy pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego
 • bronimy naszych klientów przed sądami wszystkich instancji
 • dbamy o interesy pokrzywdzonych przed sądami wszystkich instancji
 • oferujemy pomoc w zakresie sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
 • doradzamy jak zabezpieczać swoje interesy finansowe w postępowaniu karnym
 • staramy się przeciwdziałać stosowaniu aresztów w sprawach naszych klientów
 • sporządzamy dla naszych klientów apelacje, kasacje oraz wszelkie inne niezbędne pisma w sprawach karnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I NAPISZ DO NAS

FORMULARZ KONTAKTOWY
KILKA SŁÓW O NAS

NASI PRAWNICY

Adwokat Sławomir Lewicki, Radca Prawny Katarzyna Lewicka - zespół Kancelarii Adwokackiej Sławomir Lewicki, Nowy Sącz, u. Pijarska 4.
Sławomir LEWICKI
Adwokat
Adwokat Sławomir Lewicki uzyskał dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Adwokat Sławomir Lewicki uzyskał dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Prawa  Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. W tym samym czasie zdobywał doświadczenie zawodowe i umiejętności praktyczne zastosowania wiedzy prawniczej w trackie wieloletniej pracy zawodowej mi.in. w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz jednostkach samorządu terytorialnego.  Przeprowadzenie skutecznej obrony w postępowaniach karnych wymaga doskonałej znajomości nie tylko postępowania karnego ale także zagadnień dotyczących prawa cywilnego i rodzinnego. Adwokat Sławomir Lewicki posiada bogate doświadczenie jako obrońcy w skomplikowanych sprawach karnych oraz karnych gospodarczych.

Katarzyna LEWICKA
Radca Prawny
Radca prawny Katarzyna Lewicka uzyskała dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Radca prawny Katarzyna Lewicka uzyskała dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W tym samym czasie zdobywała doświadczenie zawodowe i umiejętności praktyczne zastosowania wiedzy prawniczej w trackie wieloletniej pracy zawodowej mi.in. jako kurator, w jednostkach samorządu terytorialnego, Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu czy uczestnicząc w projektach realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.   Posiadam bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, administracyjnych, gospodarczych, prawa pracy oraz rodzinnych i opiekuńczych tj. rozwody, alimenty, podział majątku, ustalenia kontaktów z dziećmi, rozliczenia majątkowe osób pozostających w związkach konkubenckich. Specjalizuję się w kompleksowej obsłudze podmiotów indywidualnych oraz gospodarczych oraz sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz wsparcie w trakcie trwania postępowania upadłościowego.

Karolina DORULA-MAMALA
Aplikant radcowski
Aplikant radcowski Karolina Dorula-Mamala, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, nr wpisu: APL-KR-200024
ZAKRES REPREZENTACJI PRAWNEJ

W CZYM MOŻEMY CIĘ REPREZENTOWAĆ?

Służymy pomocą w szerokim zakresie porad i reprezentacji prawnej. Wybrane przykłady spraw, którymi zajmuje się nasza kancelaria przedstawiamy poniżej:

JAZDA W NIETRZEŹWOŚCI

Jazda pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub narkotyków

NARKOTYKI

Posiadanie narkotyków lub innych substancji odurzających, wszelkie sprawy dotyczące przestępstw narkotykowych

OSZUSTWA

Wszelkie sprawy związane z oszustwami i wyłudzeniami, fałszerstwa dokumentów i pieniędzy.

POMÓWIENIA

Sprawy karne związane z pomówieniami i zniesławieniami.

BŁĘDY

Sprawy dotyczące popełnionych błędów.

WYPADKI

Wypadki drogowe – pomoc sprawcom i pokrzywdzonym w wypadkach.

POBICIA

Sprawy karne związane z przypadkami pobić i innych przestępstw przeciwko zdrowiu.

KRADZIEŻE / PRZYWŁASZCZENIA

Oskarżenia o kradzieże, w tym dokumentów, danych i tożsamości, sprawy karne dotyczące przywłaszczeń.

ZABÓJSTWA / ROZBOJE

Reprezentowanie stron w przypadku zabójstw i rozbojów.

ROZWODY

Reprezentacja strony w sprawach rozwodowych.

ALIMENTY

Pomoc prawna w sprawa alimentacyjnych.

SPRAWY RODZINNE

Prowadzenie i reprezentacja stron w sprawach prawa rodzinnego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I SPRAWDŹ

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG

Jeśli terminy prawnicze nie są dla Ciebie zrozumiałe - skontaktuj się z nami. Postaramy się wytłumaczyć wszystko tak, aby arkana prawa nie były dla Ciebie obce.

To kategoria spraw karnych związanych z przestępstwami popełnianymi w obrocie gospodarczym. Prawnicy z naszej kancelarii adwokackiej mają wiedzę i doświadczenie z innych dziedzin prawa (obsługa prawna firm, podatki, umowy, spółki, nieruchomości, zamówienia publiczne) niezbędne do prowadzenia tej kategorii spraw karnych. Każda sprawa karna gospodarcza dotyczy także innego obszaru prawa, aniżeli prawo karne.

Prawo karne gospodarcze
Przedsiębiorcom i menadżerom oferujemy pełny zakres usług w zakresie obrony i reprezentacji we wszystkich stadiach postępowania karnego, karno-skarbowego i wykroczeń z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. Dbamy o to, żeby działania policji, prokuratury lub innych organów ścigania w możliwie najmniejszym stopniu wpływały na pozycję, renomę i interesy naszych klientów.
Doradzamy, informujemy i ostrzegamy każdego kto ma wątpliwości czy jego działania były, są lub będą zgodne z regulacjami prawno-karnymi.
Audyt / Compliance – prawo karne
Oferujemy kompleksowy audyt firm, przedsiębiorstw, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów w zakresie oceny ryzyk prowadzonej działalności pod kątem jej zgodności z regulacjami prawa karnego. W związku z tym oferta ta jest skierowana do osób pełniących funkcję członków zarządów spółek prawa handlowego, prokurentów, członków rad nadzorczych, pracowników i pełnomocników.

Zajmujemy się m.in. sprawami karnymi gospodarczymi:
1. dotyczącymi działania na szkodę spółki
2. związanymi z odpowiedzialnością członków zarządów spółek
3. malwersacji finansowych (w tym popełnianych przez internet)
4. oszustw i wyłudzeń kredytów lub dotacji
5. oraz oszustw ubezpieczeniowych i bankowych
6. łapownictwa biernego i czynnego
7. z oskarżenia o działanie na szkodę wierzycieli
8. w sprawach przetargów i zamówień publicznych

Sprawy karne skarbowe to najczęściej konsekwencja nierzetelnego bądź nieuczciwego prowadzenia rozliczeń z fiskusem. Dobrze gdyby w związku z tym zawsze można tak było powiedzieć. Z naszej praktyki wiemy, że wiele spraw karnych skarbowych kieruje się przeciwko niewinnym osobom i przedsiębiorcom. Wystarczy wskazać, że organy podatkowe w trakcie kontroli podatkowej bardzo często sięgają po przepisy karne. Robią to przede wszystkim żeby przedłużyć okresy przedawnienia. Taka praktyka jest nagminna, ale z punktu widzenia prawa karnego skarbowego z pewnością naganna. Kontrole skarbowe zmierzają prawie zawsze zmierzają do wykrycia i ustalenia czy podatnik dopuścił się nadużyć. Dlatego adwokaci i doradcy podatkowi z naszej kancelarii pomagają przede wszystkim osobom wobec, których Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi intensywne działania.

Prawo karne skarbowe
Oferujemy każdemu podatnikowi podejrzanemu lub oskarżonemu o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe obronę i reprezentację w sprawach karno-skarbowych, w szczególności:
• doradzamy na etapie postępowania kontrolnego
• doradzamy i reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu przygotowawczym
• prowadzimy obronę oskarżonego w sprawach karno-skarbowych
• doradzamy kiedy skorzystać z czynnego żalu czy instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
• prowadzimy obronę osób obwinionych w sprawach o wykroczenia skarbowe
• zapewniamy pomoc w zakresie wyjaśniania i formułowania odpowiedzi dla Urzędów Skarbowych i innych organów skarbowych (UKS, Policja skarbowa)
• sporządzamy apelacje i kasacje w sprawach karno-skarbowych

Sprawy karne wykonawcze to sprawy związane z wykonywaniem wyroków, ze względu na to sprawy te dotyczą kwestii związanych z odbywaniem kary pozbawienia wolności, warunków odbywania tej kary, zapłaty grzywny. Przede wszystkim w postępowaniu wykonawczym ustala się sposób i miejsce wykonywania nałożonych przez sąd obowiązków, np. prac społecznych, zakazu wykonywania określonych zajęć. Adwokaci z naszej kancelarii bronią też w sprawach karnych wykonawczych.

Prawo karne wykonawcze
Skazanym i ich rodzinom oferujemy obronę i reprezentację na każdym etapie postępowania wykonawczego (po prawomocnym skazaniu):
• doradzamy i sporządzamy wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie
• doradzamy i sporządzamy wnioski o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
• informujemy kiedy można starać się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i jakie są tego konsekwencje
• pomagamy formułować wnioski dotyczące rozłożenia kary grzywny na raty
• zapewniamy reprezentację na posiedzeniach przed sądami penitencjarnymi
• doradzamy jak skorzystać z dozoru elektronicznego

Sprawy karne wykroczeniowe dotyczą przede wszystkim zdarzeń o najmniejszym stopniu społecznej szkodliwości. Często wydają się proste, ale w konsekwencji okazują się bardzo trudne i dolegliwe dla sprawcy. Wystarczy wspomnieć, że sąd orzekając w sprawie wykroczenia może orzec oprócz kary finansowej również np. zakaz prowadzenia pojazdów. Wykroczenia pod względem dowodowym są równie wymagające co zwykłe sprawy karne, w związku z tym broniąc w sprawach wykroczeń traktujemy je bardzo poważnie.

Większość kolizji i zdarzeń drogowych jest rozpoznawanych w postępowaniu wykroczeniowym. Oferujemy reprezentację stronom postępowania wykroczeniowego – poszkodowanym, podejrzanym, obwinionym, a w szczególności:
• prowadzimy aktywną obronę w postępowaniu przygotowawczym,
• reprezentujemy poszkodowanych na etapie postępowania przygotowawczego,
• bronimy naszych klientów przed sądami wszystkich instancji,
• dbamy o interesy poszkodowanych przed sądami wszystkich instancji,
• oferujemy pomoc w zakresie sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia,
• doradzamy jak zabezpieczać swoje interesy finansowe w tym postępowaniu (jak uzyskać wypłatę z OC sprawcy, jak zabezpieczyć się przed regresem ze strony ubezpieczyciela),
• sporządzamy dla naszych klientów apelacje oraz wszelkie inne niezbędne pisma w sprawach wykroczeniowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I SPRAWDŹ

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG

Jeśli terminy prawnicze nie są dla Ciebie zrozumiałe - skontaktuj się z nami. Postaramy się wytłumaczyć wszystko tak, aby arkana prawa nie były dla Ciebie obce.

To kategoria spraw karnych związanych z przestępstwami popełnianymi w obrocie gospodarczym. Prawnicy z naszej kancelarii adwokackiej mają wiedzę i doświadczenie z innych dziedzin prawa (obsługa prawna firm, podatki, umowy, spółki, nieruchomości, zamówienia publiczne) niezbędne do prowadzenia tej kategorii spraw karnych. Każda sprawa karna gospodarcza dotyczy także innego obszaru prawa, aniżeli prawo karne.

Prawo karne gospodarcze
Przedsiębiorcom i menadżerom oferujemy pełny zakres usług w zakresie obrony i reprezentacji we wszystkich stadiach postępowania karnego, karno-skarbowego i wykroczeń z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. Dbamy o to, żeby działania policji, prokuratury lub innych organów ścigania w możliwie najmniejszym stopniu wpływały na pozycję, renomę i interesy naszych klientów.
Doradzamy, informujemy i ostrzegamy każdego kto ma wątpliwości czy jego działania były, są lub będą zgodne z regulacjami prawno-karnymi.
Audyt / Compliance – prawo karne
Oferujemy kompleksowy audyt firm, przedsiębiorstw, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów w zakresie oceny ryzyk prowadzonej działalności pod kątem jej zgodności z regulacjami prawa karnego. W związku z tym oferta ta jest skierowana do osób pełniących funkcję członków zarządów spółek prawa handlowego, prokurentów, członków rad nadzorczych, pracowników i pełnomocników.

Zajmujemy się m.in. sprawami karnymi gospodarczymi:
1. dotyczącymi działania na szkodę spółki
2. związanymi z odpowiedzialnością członków zarządów spółek
3. malwersacji finansowych (w tym popełnianych przez internet)
4. oszustw i wyłudzeń kredytów lub dotacji
5. oraz oszustw ubezpieczeniowych i bankowych
6. łapownictwa biernego i czynnego
7. z oskarżenia o działanie na szkodę wierzycieli
8. w sprawach przetargów i zamówień publicznych

Sprawy karne skarbowe to najczęściej konsekwencja nierzetelnego bądź nieuczciwego prowadzenia rozliczeń z fiskusem. Dobrze gdyby w związku z tym zawsze można tak było powiedzieć. Z naszej praktyki wiemy, że wiele spraw karnych skarbowych kieruje się przeciwko niewinnym osobom i przedsiębiorcom. Wystarczy wskazać, że organy podatkowe w trakcie kontroli podatkowej bardzo często sięgają po przepisy karne. Robią to przede wszystkim żeby przedłużyć okresy przedawnienia. Taka praktyka jest nagminna, ale z punktu widzenia prawa karnego skarbowego z pewnością naganna. Kontrole skarbowe zmierzają prawie zawsze zmierzają do wykrycia i ustalenia czy podatnik dopuścił się nadużyć. Dlatego adwokaci i doradcy podatkowi z naszej kancelarii pomagają przede wszystkim osobom wobec, których Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi intensywne działania.

Prawo karne skarbowe
Oferujemy każdemu podatnikowi podejrzanemu lub oskarżonemu o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe obronę i reprezentację w sprawach karno-skarbowych, w szczególności:
• doradzamy na etapie postępowania kontrolnego
• doradzamy i reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu przygotowawczym
• prowadzimy obronę oskarżonego w sprawach karno-skarbowych
• doradzamy kiedy skorzystać z czynnego żalu czy instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
• prowadzimy obronę osób obwinionych w sprawach o wykroczenia skarbowe
• zapewniamy pomoc w zakresie wyjaśniania i formułowania odpowiedzi dla Urzędów Skarbowych i innych organów skarbowych (UKS, Policja skarbowa)
• sporządzamy apelacje i kasacje w sprawach karno-skarbowych

OPIS W PRZYGOTOWANIU

OPIS W PRZYGOTOWANIU

Sprawy karne wykonawcze to sprawy związane z wykonywaniem wyroków, ze względu na to sprawy te dotyczą kwestii związanych z odbywaniem kary pozbawienia wolności, warunków odbywania tej kary, zapłaty grzywny. Przede wszystkim w postępowaniu wykonawczym ustala się sposób i miejsce wykonywania nałożonych przez sąd obowiązków, np. prac społecznych, zakazu wykonywania określonych zajęć. Adwokaci z naszej kancelarii bronią też w sprawach karnych wykonawczych.

Prawo karne wykonawcze
Skazanym i ich rodzinom oferujemy obronę i reprezentację na każdym etapie postępowania wykonawczego (po prawomocnym skazaniu):
• doradzamy i sporządzamy wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie
• doradzamy i sporządzamy wnioski o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
• informujemy kiedy można starać się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i jakie są tego konsekwencje
• pomagamy formułować wnioski dotyczące rozłożenia kary grzywny na raty
• zapewniamy reprezentację na posiedzeniach przed sądami penitencjarnymi
• doradzamy jak skorzystać z dozoru elektronicznego

Sprawy karne wykroczeniowe dotyczą przede wszystkim zdarzeń o najmniejszym stopniu społecznej szkodliwości. Często wydają się proste, ale w konsekwencji okazują się bardzo trudne i dolegliwe dla sprawcy. Wystarczy wspomnieć, że sąd orzekając w sprawie wykroczenia może orzec oprócz kary finansowej również np. zakaz prowadzenia pojazdów. Wykroczenia pod względem dowodowym są równie wymagające co zwykłe sprawy karne, w związku z tym broniąc w sprawach wykroczeń traktujemy je bardzo poważnie.

Większość kolizji i zdarzeń drogowych jest rozpoznawanych w postępowaniu wykroczeniowym. Oferujemy reprezentację stronom postępowania wykroczeniowego – poszkodowanym, podejrzanym, obwinionym, a w szczególności:
• prowadzimy aktywną obronę w postępowaniu przygotowawczym,
• reprezentujemy poszkodowanych na etapie postępowania przygotowawczego,
• bronimy naszych klientów przed sądami wszystkich instancji,
• dbamy o interesy poszkodowanych przed sądami wszystkich instancji,
• oferujemy pomoc w zakresie sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia,
• doradzamy jak zabezpieczać swoje interesy finansowe w tym postępowaniu (jak uzyskać wypłatę z OC sprawcy, jak zabezpieczyć się przed regresem ze strony ubezpieczyciela),
• sporządzamy dla naszych klientów apelacje oraz wszelkie inne niezbędne pisma w sprawach wykroczeniowych.

OPIS W PRZYGOTOWANIU

OPIS W PRZYGOTOWANIU

MOŻEMY POMÓC? NAPISZ DO NAS!

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie. Jeśli zależy Ci na czasie - zadzwoń do nas!
[[[["field12","equal_to","Zgadzam si\u0119"]],[["show_fields","field11"]],"and"]]
1 Step 1
Do kogo chcesz skierować wiadomość?możesz wybrać kilka osób

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Sławomir Lewicki, Nowy Sącz, ul. Pijarska 4.

Zgoda na przetwarzanie Twoich danychWybierz opcję
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

  Do kogo kierujesz wiadomość? (wymagane)

  - Sławomir Lewicki- Katarzyna Lewicka- Kalina Łukacz

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Firma (opcjonalne)

  Temat

  Treść wiadomości